دسته بندی نشده

سوگند به قلم؛ مظهر اندیشه متفکران و پل ارتباطی گذشتگان و آینده

سوگند به قلم

 

نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ 

سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد.

قلم همواره مظهر اندیشه متفکران و پل ارتباطی گذشتگان ما با حال و آیندگان است. چهاردهم تیر، «روز قلم»، فرصتی برای پرداختن به اهمیت و منزلت و مسئولیت خطیر نویسندگان و نگارندگان در راه علم و نوشتن حق و حقیقت است. این مسئولیت چنان خطیر است که خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده است.

دیگر نویسندگان بزرگ از جمله علی شریعتی بارها از حرمت و اهمیت قلم و نوشتن سخن گفته‌اند؛

«به قلم سوگند، به خون سیاهی که از حلقومش می‌چکد سوگند، به رشحه خونی که از زبانش می‌تراود سوگند ، به ضجه‌های دردی که از سینه،اش برمی‌آید سوگند… که توتم مقدسم را نمی‌فروشم، نمی‌کشم، گوشت و خونش را نمی‌خورم، به دست زورش تسلیم نمی‌کنم، به کیسه زرش نمی‌بخشم، به سرانگشت تزویرش نمی سپارم، دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم.

قلم توتم من است ، او نمی گذارد که فراموش کنم ، که فراموش شوم ، که با شب خو کنم ، که از آفتاب نگویم ، که دیروزم را از یاد ببرم ، که فردا را بیاد نیارم، که از «انتظار» چشم پوشم، که تسلیم شوم، نومید شوم، به خوشبختی رو کنم، به تسلیم خو کنم…

 

قلم زبان خدا است، قلم امانت آدم است، قلم ودیعه عشق است، هر کسی را توتمی است،

و قلم توتم من است.

و قلم توتم ما است.»

 

روز قلم، روز زبان دوم انسان‌ها، روز انتقال معرفت، اندیشه وفرهنگ را به تمامی کاتبان، نویسندگان، اندیشمندان و جویندگان راه علم و حقیقت تبریک می‌گوییم.

 

دیدگاهتان را بنویسید